องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา : www.pakchongsao.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
หน้าหลัก
สารจากนายก อบต.
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
อำนาจหน้าที่
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อ - จัดจ้าง
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
รายงานทางการเงิน
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
งานจัดเก็บรายได้
แผนพัฒนา
 
รวมแผนงานต่างๆ อบต.ปากช่อง
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงานประจำปี
แผนอัตรากำลัง
ข้อบัญญัติ
 
ข้อบัญญัติงบประมาณ
งานกิจการสภา
 
กิจการงานสภา อบต.
รายงานผลการดำเนินงาน
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ประกาศสอบคัดเลือกพนักงาน
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
คู่มือประชาชนพ.ร.บ.อำนวยความสะดวก
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ อบต.ปากช่อง
คู่มือสำหรับประชาชนอบต.ปากช่อง
กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สปสช.
 
รวมกฏหมายท้องถิ่น
 
กฏหมายหลัก
กฏหมายองค์การบริหารส่วนตำบล
กฏหมายเทศบาล
กฏหมายการเลือกตั้ง
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
องค์การบริหารส่วนตำบล
เทศบาลตำบล

สภาพทางเศรษฐกิจ
 
อาชีพ
           ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางการเกษตรกรรม เช่น ทำไร่ ทำสวน เลี้ยงสัตว์และทำงานเป็นลูกจ้างในรีสอร์ท ที่ตั้งอยู่ในเขตของตำบลปากช่องและตำบลใกล้เคียง
            
หน่วยธุรกิจในเขต อบต.
          โรงงานอุตสาหกรรม 11 โรงงาน
                    1. หมู่ที่ 18  เขาใหญ่ซักรีด
                    2. หมู่ที่ 18  บริษัท มอนซานโต้เมล็ดพันธุ์(ไทยแลนด์)จำกัด
                    3. หมู่ที่ 16  บริษัท กรุงเทพผลิตผลอุตสาหกรรมการเกษตร จำกัด
                    4. หมู่ที่ 10  บริษัท ธนเพิ่มทรัพย์ จำกัด
                    5. หมู่ที่ 18  สหกรณ์โคนมปากช่อง จำกัด
                    6. หมู่ที่ 22  ลานแสงอาทิตย์
                    7. หมู่ที่ 10  บริษัท พี.อาร์.ฟู๊ดแลนด์ จำกัด
                    8. หมู่ที่ 18  ห้างหุ่นส่วนจำกัด เอ็น.อาร์.พลาสติก(2000)
                    9. หมู่ที่ 18  บริษัทไทย-เอเซีย พี.อี.ไพ้พ์ จำกัด
                    10.หมู่ที่ 18  บริษัท เอ็มเอ็มพี คอร์ปอเรชั่น จำกัด
                    11.หมู่ที่ 16  บริษัทเพ็ญวดี อิมพอสต์ แอนด์ เอ็กซ์พอสต์ จำกัด
 
 
 
 
          โรงแรม, รีสอร์ท, ร้านอาหาร และห้างสรรพสินค้า รวม 17 แห่ง
                    1. หมู่ที่ 3 ราชประชาสปอร์ตชูเล่ต์
                    2. หมู่ที่ 5 ฮอลิเดย์ปาร์คเขาใหญ่
                    3. หมู่ที่ 5 บ้านไร่มะค่างาม
                    4. หมู่ที่ 5 ซานโตฌา
                    5. หมู่ที่ 5 แลนด์บรีซ รีสอร์ท
                    6. หมู่ที่ 9 ภูพิมานรีสอร์ท
                    7. หมู่ที่ 9 ภูริพิมาน
                    8. หมู่ที่ 9 พิมานทองรีสอร์ท
                    9. หมู่ที่ 10 ภูตะวันรีสอร์ท
                    10. หมู่ที่ 10 กะโตวารีสอร์ท
                    11. หมู่ที่ 10 ตะวันฉายรีสอร์ท
                    12. หมู่ที่ 10 ไร่ทองสมบูรณ์ 
                    13. หมู่ที่ 11 ร้านอาหารบ้านไม้ชายน้ำ
                    14. หมู่ที่ 13 บ้านไร่บัวแดง
                    15. หมู่ที่ 13 ภูธนาพร
                    16. หมู่ที่ 16 สนามกอล์ฟเฟรนชิฟเมโดว์
                    17. หมู่ที่ 18 เทสโก้ โลตัส สาขาปากช่อง