วันที่
ชื่อเรื่อง
21  พ.ย. 2562
จ้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Asphalt Concrete (บริเวณต่อจากถนนลาดยาง(คุ้มเขาแคบ)-เขตเทศบาล) บ้านหนองกะโตวา หมู่ที่ ๑๐ ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ย. 2562
จ้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Asphalt Concrete (บริเวณซอยไทยร่า คุ้มบ้านตาสุข) บ้านบันไดม้า หมู่ที่ ๔ ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ย. 2562
จ้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Asphalt Concrete (บริเวณคุ้มลุงแบะ) บ้านหนองตาแก้ว หมู่ที่ ๘ ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  พ.ย. 2562
ซื้อกระดาษทิชชู จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  พ.ย. 2562
ซื้อน้ำดื่ม จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  พ.ย. 2562
จ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Asphalt Concrete (บริเวณแยกย่าโม-สุดเขตตำบล) บ้านโนนอารีย์ หมู่ที่ ๑๙ ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  พ.ย. 2562
จ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Asphalt Concrete (บริเวณซอยวัดโป่งประทุน) บ้านโป่งประทุน หมู่ที่ ๓ ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  พ.ย. 2562
จ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Asphalt Concrete (บริเวณซอย ๘ กะรัต) บ้านตลาดน้อยหน่า หมู่ที่ ๑๘ ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  พ.ย. 2562
จ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Asphalt Concrete (บริเวณซอย ๒) บ้านโป่งประทุน หมู่ที่ ๓ ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  พ.ย. 2562
จ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Asphalt Concrete (บริเวณซอย ๑๔) บ้านโป่งประทุน หมู่ที่ ๓ ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง