วันที่
ชื่อเรื่อง
11  ก.ย. 2562
จ้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Asphalt Concrete (บริเวณซอย ๘ กะรัต) บ้านตลาดน้อยหน่า หมู่ที่ ๑๘ ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ย. 2562
จ้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Asphalt Concrete (บริเวณอู๋ช่างตี๋) บ้านตลาดน้อยหน่า หมู่ที่ ๑๘ ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ย. 2562
จ้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Asphalt Concrete (บริเวณเส้นชบาวัลย์ บ้านไร่บัวแดง) บ้านหนองสวอง หมู่ที่ ๑๓ ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ย. 2562
จ้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Asphalt Concrete (บริเวณทางหลวง-บ้านลุงจำรัส) บ้านไทยเจริญ หมู่ที่ ๒๐ ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกถ่ายเอกสาร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2562
จ้างดำเนินการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของหน่วยงานท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Asphalt Concrete (บริเวณเส้นกลางบ้าน) บ้านไทยเจริญ หมู่ที่ ๒๐ ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
9  ก.ย. 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Asphalt Concrete (บริเวณเส้นกลางบ้าน) บ้านตลาดน้อยหน่า หมู่ที่ ๑๘ ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
9  ก.ย. 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Asphalt Concrete (บริเวณเส้นกลางบ้าน) บ้านซับน้ำเย็น หมู่ที่ ๑๔ ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)