วันที่
ชื่อเรื่อง
9  ก.ย. 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Asphalt Concrete (บริเวณเส้นกลางบ้าน) บ้านหนองสวอง หมู่ที่ ๑๓ ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
9  ก.ย. 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Asphalt Concrete (บริเวณทางหลวง-เคบิ้น) บ้านหนองกะโตวา หมู่ที่ ๑๐ ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
9  ก.ย. 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Asphalt Concrete (บริเวณสามแยกบ้านผู้ใหญ่-เขาแคบ) บ้านหนองกะโตวา หมู่ที่ ๑๐ ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
6  ก.ย. 2562
จ้างเจาะน้ำบาดาล (บริเวณกลุ่มบ้านนางพรม) บ้านเหนือ หมู่ที่ ๑๕ ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ย. 2562
จ้างค่าจ้างเหมาทำป้ายไวนิล โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ย. 2562
จ้างค่าถ่ายเอกสารประกอบการอบรม โครงการคุณธรรม จริยธรรมฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ย. 2562
ซื้อครุภัณฑ์สำรวจ จำนวน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ย. 2562
ซื้อหมึกถ่ายเอกสารยี่ห้อ Kyocera รุ่น taskalfa ๓๒๑๒i จำนวน ๒ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ส.ค. 2562
ซื้อวัสดุก่อสร้าง สำนักงานปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง