องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา : www.pakchongsao.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
หน้าหลัก
สารจากนายก อบต.
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
อำนาจหน้าที่
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาสามปี
แผนยุทธศาสตร์ฯ
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
ข้อบัญญัติ
 
ข้อบัญญัติงบประมาณ
เรื่องอื่น ๆ
รายงาน
 
รายงานทางการเงิน
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุม
จัดซื้อจัดจ้าง
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.)
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
งานสภา อบต.
หลักเกณฑ์และแนวทางการปฏิบัติ
 
รวมกฏหมายท้องถิ่น
 
กฏหมายหลัก
กฏหมายองค์การบริหารส่วนตำบล
กฏหมายเทศบาล
กฏหมายการเลือกตั้ง
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
องค์การบริหารส่วนตำบล
เทศบาลตำบล

หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
 
กลุ่มแม่บ้านสมุนไพรอุดมทรัพย์
รูปผลิตภัณฑ์
ชื่อผลิตภัณฑ์
รายละเอียด
  แชมพูผสมดอกอัญชัน
แชมพูผสมดอกอัญชัน
  ไม้หมอนวดปู่ติ่ง

     
ไม้หมอนวดปู่ติ่ง
  ไม้หมอนวดปู่ติ่ง

     
ไม้หมอนวดปู่ติ่ง (รหัสโอทอป
  แชมพูผสมลูกประคำดีควาย
แชมพูผสมลูกประคำดีควาย
  แชมพูผสมว่านหางจระเข้
 
แชมพูผสมว่านหางจระเข้
  แชมพูผสมมะกรูด
แชมพูผสมมะกรูด
  ครีมนวดผมผสมดอกอัญชัน
ครีมนวดผมผสมดอกอัญชัน
 
 
** ขอขอบคุณข้อมูลจาก www.thaitambon.com ไทยตำบลดอทคอม