องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา : www.pakchongsao.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายก อบต.
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
อำนาจหน้าที่
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนดำเนินงานประจำปี
แผนอัตรากำลัง
รายงานผลการดำเนินงาน
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
รายงานทางการเงิน
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
กิจการงานสภา อบต.
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
งานจัดเก็บรายได้
ประกาศสอบคัดเลือกพนักงาน
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
คู่มือประชาชนพ.ร.บ.อำนวยความสะดวก
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ อบต.ปากช่อง
คู่มือสำหรับประชาชนอบต.ปากช่อง
 
รวมกฏหมายท้องถิ่น
 
กฏหมายหลัก
กฏหมายองค์การบริหารส่วนตำบล
กฏหมายเทศบาล
กฏหมายการเลือกตั้ง
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
องค์การบริหารส่วนตำบล
เทศบาลตำบล

 
สัญญาประชาคม สัญญาใจ ไทยทั้งชาติ
[ ดูทั้งหมด ]
ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการให้บริการของอบต.ปากช่อง
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
แก้ไขปรับปรุง
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2552

กรุณาเลือกภาษาที่ต้องการแสดง English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai
  โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพการทำกล้วยฉาบ
       29 มกราคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง งานสวัสดิการสังคม ดำเนินโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพการทำกล้วยฉาบ ให้กับกลุ่มผู้ที่สนใจในอาชีพ โดยมีนายเสกสันต์ ทองสวัสดิ์วงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากช่...
 
  โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพการทำกล้วยฉาบ
  โครงการป้องกันและควบคุมโดรคพิษสุนัขบ้า 2563
  มาตราการ 7ข้อ สู้ฝุ่น PM2.5
  การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเล...
  ลงทะเบียนผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2564
  โครงการวันเด็ก 63
  ขั้นตอนการขอรับ ข้อมูลข่าวสาร
  โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ2563
  ร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562
  ประชาสัมพันธ์เรื่องที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง