องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา : www.pakchongsao.go.th
 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายก อบต.
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนา 3 ปี
ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนดำเนินงานประจำปี
แผนอัตรากำลัง
รายงานผลการดำเนินงาน
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
รายงานการประชุม
รายงานทางการเงิน
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
กิจการงานสภา อบต.
หลักเกณฑ์และแนวทางการปฏิบัติ
ประกาศสอบคัดเลือกพนักงาน
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
คู่มือสำหรับประชาชน 
คืนความสุขให้ประเทศไทย
[ ดูทั้งหมด ]
ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการบริการของพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
ต้องปรับปรุง
 

Ad Visitor Statistics
ออนไลน์ 1 คน
วันนี้ 1 คน
เมื่อวาน 15 คน
อาทิตย์นี้ 19 คน
เดือนนี้ 19 คน
ปีนี้ 19 คน
ทั้งหมด 19 คน
ตั้งแต่วันที่ : : (01 - 05 - 56)
  กิจกรรมเปิดงานวันน้อยหน่าและของดีเมืองปากช่อง ประจำปี 2559
      
กิจกรรมเปิดงานวันน้อยหน่าและของดีเมืองปากช่อง ประจำปี 2559  กำหนดจัดงานระหว่างวันที่   1 -12 กรกฏาคม 2559 12 วัน 12 คืน ณ สนามข้างโรงทอกระสอบ และมีการออกร...
 
  กิจกรรมเปิดงานวันน้อยหน่าและของดีเมืองปากช่อง ประจ...
  ประชาสัมพันธ์โครงอบรมหลักสูตรช่างไฟฟ้าเบื้องต้น
  โครงการคนไทยต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2559
  ตรวจประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของ อป...
  ฝึกซ้อมการดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟให้กับพนักงาน...
  โครงการฝึกการดับเพลิงขั้นต้นให้กับพนักงานของโรงแรม...
  เปิดลงทะเบียนผู้สูงอายุ / คนพิการ วันที่ 1- 30 พ....
  นายก อบต.ปากช่อง ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือชาวบ้านต...
  โครงการสร้างพลังเยาวชนไทยร่วมพัฒนาชาติ
  รื้อถอนอาหาร และสิ่งปลูกสร้างร้านอาหารริมเขื่อนลำต...
 
   
   
 
สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร สถ.
กลุ่มงานคุ้มครองจริยะธรรม
เครือข่ายงานพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการของ อปท.
สหกรณ์ออมทรัพย์ พนักงานเทศบาล จำกัด เครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย DIN
การวางแผนพัฒนาท้องถิ่น
ระบบ e-LAAS
ระบบ KM laas
หลักสูตรนักปกครองท้องถิ่น รอบรู้สู่เสรีประชาคมอาเซียน
คุณภาพชีวิตท้องถิ่น มุมกองการเจ้าหน้าที่ แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว อปท. ทั่วประเทศ
โครงการเสริมสร้างงานเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สหกรณ์ออมทรัพย์ อบจ.
การพัฒนาระบบราชการ
สำนักงาน จ.ส.ท. สำนักงาน ก.ฌ.