องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา : www.pakchongsao.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
หน้าหลัก
สารจากนายก อบต.
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
อำนาจหน้าที่
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
รวมแผนงานต่างๆ อบต.ปากช่อง
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนดำเนินงานประจำปี
แผนอัตรากำลัง
รายงานผลการดำเนินงาน
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
รายงานทางการเงิน
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
กิจการงานสภา อบต.
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
งานจัดเก็บรายได้
ประกาศสอบคัดเลือกพนักงาน
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
คู่มือประชาชนพ.ร.บ.อำนวยความสะดวก
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ อบต.ปากช่อง
คู่มือสำหรับประชาชนอบต.ปากช่อง
กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สปสช.
 
รวมกฏหมายท้องถิ่น
 
กฏหมายหลัก
กฏหมายองค์การบริหารส่วนตำบล
กฏหมายเทศบาล
กฏหมายการเลือกตั้ง
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
องค์การบริหารส่วนตำบล
เทศบาลตำบล


 
สัญญาประชาคม สัญญาใจ ไทยทั้งชาติ
[ ดูทั้งหมด ]
ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการให้บริการของอบต.ปากช่อง
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
แก้ไขปรับปรุง
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2552

กรุณาเลือกภาษาที่ต้องการแสดง English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai
  ประชุมพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2563
       วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง จัดประชุมเพื่อร่วมกันพิจารณาร่างแผน...
 
  ประชุมพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2563
  26 มิถุนายน 2563 วันต่อต้านยาเสพติดโลก
  ประชุมคณะกรรมการกองทุนลักประกันสุขภาพอบต.ปากช่องเพ...
  ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2563 ประจำ...
  ประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส...
  โครงการมอบวัคซีนพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2563
  โครงการป้องกันเด็กจมน้ำ 2563
  โครงการฝึกอบรมทำสเปรย์สมุนไพรไล่ยุง 2563
  โครงการฝึกอบรมไฟป่า2563
  ประชุมประชาคมตำบลเพื่อร่วมคัดเลือกคณะกรรมการจัดทำแ...