องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา: www.pakchongsao.go.th

 
 
 


โครงการควบคุมประชากรสุนัขและแมว เพื่อป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2566


วันที่ 14 มีนาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง ดำเนินโครงการควบคุมประชากรสุนัขและแมว เพื่อป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2566

ดำเนินงานโดย

#กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

 

 

2023-03-29
2023-03-29
2023-03-28
2023-03-28
2023-03-21
2023-03-14
2023-03-09
2023-03-09
2023-03-01
2023-02-27