องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา: www.pakchongsao.go.th

 
 
ออนไลน์          0000001    คน
วันนี้                 0000015    คน
สัปดาห์นี้           0000000    คน
เดือนนี้              0000798    คน
ปีนี้                   0002762   คน
ทั้งหมด             0002762    คน
เริ่มนับสถิติ 15 มีนาคม 2566
  การลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพคนพิการ
  รับลงทะเบียนผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ย...
  การขอมีบัตรประจำตัวคนพิการ
 

 
สัญญาประชาคม สัญญาใจ ไทยทั้งชาติ

ความพึงพอใจในการให้บริการ
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
 

 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง 244 หมู่ที่ 5 บ้านหนองมะค่า ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 30130
โทร 044-318001โทรสาร 044-318110
E- mail: admin@pakchongsao.go.th
© copyright 2022 design by Timesmediawebdesign