องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา: www.pakchongsao.go.th

 
 
คณะผู้บริหาร


นายเสกสันต์ ทองสวัสดิ์วงศ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร. 087-6272727


นายสุรเศรษฐ์ กิจศิริกูล นายอภิสิทธิ์ แสงรัศมี
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร. 081-5698978
โทร. 089-9492737

นายประพฤติ กิติสุนทร
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร. 064-0787979