องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา: www.pakchongsao.go.th

 
 
สภาพทางเศรษฐกิจ

อาชีพ
           ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางการเกษตรกรรม เช่น ทำไร่ ทำสวน เลี้ยงสัตว์และทำงานเป็นลูกจ้างในรีสอร์ท ที่ตั้งอยู่ในเขตของตำบลปากช่องและตำบลใกล้เคียง
            
หน่วยธุรกิจในเขต อบต.
          โรงงานอุตสาหกรรม 11 โรงงาน
                    1. หมู่ที่ 18  เขาใหญ่ซักรีด
                    2. หมู่ที่ 18  บริษัท มอนซานโต้เมล็ดพันธุ์(ไทยแลนด์)จำกัด
                    3. หมู่ที่ 16  บริษัท กรุงเทพผลิตผลอุตสาหกรรมการเกษตร จำกัด
                    4. หมู่ที่ 10  บริษัท ธนเพิ่มทรัพย์ จำกัด
                    5. หมู่ที่ 18  สหกรณ์โคนมปากช่อง จำกัด
                    6. หมู่ที่ 22  ลานแสงอาทิตย์
                    7. หมู่ที่ 10  บริษัท พี.อาร์.ฟู๊ดแลนด์ จำกัด
                    8. หมู่ที่ 18  ห้างหุ่นส่วนจำกัด เอ็น.อาร์.พลาสติก(2000)
                    9. หมู่ที่ 18  บริษัทไทย-เอเซีย พี.อี.ไพ้พ์ จำกัด
                    10.หมู่ที่ 18  บริษัท เอ็มเอ็มพี คอร์ปอเรชั่น จำกัด
                    11.หมู่ที่ 16  บริษัทเพ็ญวดี อิมพอสต์ แอนด์ เอ็กซ์พอสต์ จำกัด
 
 
 
 
          โรงแรม, รีสอร์ท, ร้านอาหาร และห้างสรรพสินค้า รวม 17 แห่ง
                    1. หมู่ที่ 3 ราชประชาสปอร์ตชูเล่ต์
                    2. หมู่ที่ 5 ฮอลิเดย์ปาร์คเขาใหญ่
                    3. หมู่ที่ 5 บ้านไร่มะค่างาม
                    4. หมู่ที่ 5 ซานโตฌา
                    5. หมู่ที่ 5 แลนด์บรีซ รีสอร์ท
                    6. หมู่ที่ 9 ภูพิมานรีสอร์ท
                    7. หมู่ที่ 9 ภูริพิมาน
                    8. หมู่ที่ 9 พิมานทองรีสอร์ท
                    9. หมู่ที่ 10 ภูตะวันรีสอร์ท
                    10. หมู่ที่ 10 กะโตวารีสอร์ท
                    11. หมู่ที่ 10 ตะวันฉายรีสอร์ท
                    12. หมู่ที่ 10 ไร่ทองสมบูรณ์ 
                    13. หมู่ที่ 11 ร้านอาหารบ้านไม้ชายน้ำ
                    14. หมู่ที่ 13 บ้านไร่บัวแดง
                    15. หมู่ที่ 13 ภูธนาพร
                    16. หมู่ที่ 16 สนามกอล์ฟเฟรนชิฟเมโดว์
                    17. หมู่ที่ 18 เทสโก้ โลตัส สาขาปากช่อง