องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา: www.pakchongsao.go.th

 
 
ประกาศสอบคัดเลือกพนักงาน
ข้อมูลทั้งหมด 42 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง เรื่อง ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลทั่วไปเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 23 มิ.ย. 2565 ]10
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 20 มิ.ย. 2565 ]14
3 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง เรื่อง การรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 27 พ.ค. 2565 ]17
4 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง เรื่อง ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลทั่วไปเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2564 (ครั้งที่ 2) [ 25 มี.ค. 2564 ]276
5 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2564 (ครั้งที่ 2) [ 23 มี.ค. 2564 ]212
6 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง เรื่อง การรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2564 (ครั้งที่ 2) [ 4 มี.ค. 2564 ]257
7 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง เรื่อง ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลทั่วไปเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 18 พ.ย. 2563 ]160
8 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 16 พ.ย. 2563 ]203
9 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง เรืื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 27 ต.ค. 2563 ]1059
10 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับสมัคร/กรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ/กรรมการออกข้อสอบ/กรรมการเก็บรักษาข้อสอบ/กรรมการคุมสอบ/กรรมการตรวจข้อสอบ/กรรมการสอบสัมภาษณ์ [ 27 ต.ค. 2563 ]164
11 ประกาศอบต.ปากช่อง เรื่อง การรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 27 ต.ค. 2563 ]358
12 ประกาศผลการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลทั่วไปเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ครั้งที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 25 พ.ค. 2563 ]153
13 ประกาศการรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ครั้งที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 27 เม.ย. 2563 ]210
14 ประกาศผลการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลทั่วไปเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 12 ก.พ. 2563 ]167
15 ประกาศการรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 28 ม.ค. 2563 ]158
16 ประกาศการรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 16 ม.ค. 2563 ]200
17 ประกาศผลการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลทั่วไปเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 2 ธ.ค. 2562 ]141
18 ประกาศการรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 7 พ.ย. 2562 ]205
19 ประกาศผลการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลทั่วไปเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 17 พ.ค. 2562 ]152
20 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 15 พ.ค. 2562 ]191
 
หน้า 1|2|3