องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา: www.pakchongsao.go.th

 
 
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
ข้อมูลทั้งหมด 29 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
21 รายงานการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาของทางราชการ พ.ศ.2558 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนตุลาคม 2564 [ 3 พ.ย. 2564 ]140
22 สถิติการให้บริการถังขยะในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง [ 30 เม.ย. 2564 ]135
23 สถิติการบริการน้ำอุปโภค บริโภค ขององค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง [ 30 เม.ย. 2564 ]172
24 รายงานการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติกรอำนวยความสะดวกในการพิจารณาของทางราชการ พ.ศ.2558 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือน มีนาคม 2564 [ 5 เม.ย. 2564 ]139
25 รายงานการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาของทางราชการ พ.ศ.2558 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 [ 22 มี.ค. 2564 ]158
26 รายงานการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาของทางราชการ พ.ศ.2558 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือน มกราคม 2564 [ 3 ก.พ. 2564 ]123
27 รายงานการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาของทางราชการ พ.ศ.2558 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือน ธันวาคม 2563 [ 6 ม.ค. 2564 ]119
28 รายงานการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาของทางราชการ พ.ศ.2558 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 [ 21 ธ.ค. 2563 ]122
29 รายงานการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาของทางราชการ พ.ศ.2558 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือน ตุลาคม 2563 [ 16 พ.ย. 2563 ]127
 
|1หน้า 2