องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา: www.pakchongsao.go.th

 
 
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
ข้อมูลทั้งหมด 10 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การมีส่วนร่วม ประจำปี พ.ศ.2567 [ 29 เม.ย. 2567 ]7
2 โครงการประชุมประชาคมตำบลปากช่อง ประจำปี พ.ศ. 2566 [ 30 มี.ค. 2566 ]65
3 ประชุมประชาคมหมู่บ้าน เรื่อง แนวเขตพื้นที่ทับซ้อนระหว่าง ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา กับ ตำบลหนองย่างเสือ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี [ 11 ม.ค. 2566 ]66
4 อบต.ปากช่องลงพื้นที่ที่ประสบปัญหาเรื่องแนวเขตพื้นที่ทับซ้อนระหว่าง ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา กับ ตำบลหนองย่างเสือ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี [ 1 พ.ย. 2565 ]65
5 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง เรื่อง นโยบายด้านความพร้อมรับผิด [ 19 ต.ค. 2563 ]142
6 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง เรื่อง นโยบายด้านปลอดจากการทุจริตในการปฎิบัติงาน [ 19 ต.ค. 2563 ]137
7 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง เรื่อง วัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร [ 19 ต.ค. 2563 ]148
8 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง เรื่อง คุณธรรมการทำงาน [ 19 ต.ค. 2563 ]150
9 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง เรื่อง การสื่อสารภายในหน่วยงาน [ 19 ต.ค. 2563 ]148
10 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง เรื่อง นโยบายด้านความโปร่งใส [ 12 ต.ค. 2563 ]155