องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา: www.pakchongsao.go.th

 
 
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
ข้อมูลทั้งหมด 6 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง เรื่อง นโยบายด้านความพร้อมรับผิด [ 19 ต.ค. 2563 ]88
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง เรื่อง นโยบายด้านปลอดจากการทุจริตในการปฎิบัติงาน [ 19 ต.ค. 2563 ]87
3 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง เรื่อง วัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร [ 19 ต.ค. 2563 ]98
4 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง เรื่อง คุณธรรมการทำงาน [ 19 ต.ค. 2563 ]96
5 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง เรื่อง การสื่อสารภายในหน่วยงาน [ 19 ต.ค. 2563 ]98
6 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง เรื่อง นโยบายด้านความโปร่งใส [ 12 ต.ค. 2563 ]93