องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา: www.pakchongsao.go.th

 
 
ข้อบัญญัติงบประมาณ
ข้อมูลทั้งหมด 14 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ข้อบัญญัติตำบล เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 29 พ.ย. 2566 ]41
2 ข้อบัญญัติตำบล เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 19 ธ.ค. 2565 ]112
3 ข้อบัญญัติตำบล เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 22 ธ.ค. 2564 ]221
4 ข้อบัญญัติตำบล เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 25 ก.ย. 2563 ]164
5 ข้อบัญญัติตำบล เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 2 ต.ค. 2562 ]164
6 ข้อบัญญัติตำบล ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 9 ต.ค. 2561 ]169
7 ข้อบัญญัติตำบล ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 6 ต.ค. 2560 ]161
8 ข้อบัญญัติตำบล เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2560 [ 7 ต.ค. 2559 ]175
9 ข้อบัญญัติตำบล เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2558 [ 25 ก.ย. 2558 ]178
10 ข้อบัญญัติตำบล เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2559 [ 25 ก.ย. 2558 ]191
11 ข้อบัญญัติ ปี 2557( ส่วนที่ 1 ) [ 4 ต.ค. 2556 ]175
12 ข้อบัญญัติ ปี 2557( สารบัญ) [ 4 ต.ค. 2556 ]175
13 ข้อบัญญัติ ปี 2556(สารบัญ) [ 30 ก.ย. 2555 ]183
14 ข้อบัญญัติ ปี 2556( ส่วนที่ 1 ) [ 30 ก.ย. 2555 ]182