องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา: www.pakchongsao.go.th

 
 
ข้อบัญญัติท้องถิ่น
ข้อมูลทั้งหมด 16 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง เรื่องการติดตั้งบ่อดักไขมันและระบบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.2563 [ 20 พ.ค. 2567 ]3
2 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง เรื่องการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว พ.ศ.2563 [ 20 พ.ค. 2567 ]1
3 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง เรื่องการควบคุมแหล่งเาะพันธ์ุยุงลาย พ.ศ. 2563 [ 20 พ.ค. 2567 ]2
4 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง เรื่อง การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2563 [ 20 พ.ค. 2567 ]5
5 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง เรื่องการกำจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและสิ่งเปรอะเปื้อน พ.ศ.2540 [ 12 มี.ค. 2567 ]23
6 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว พ.ศ. 2563 [ 1 ก.พ. 2565 ]23
7 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง เรื่อง การควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย พ.ศ. 2563 [ 1 ก.พ. 2565 ]14
8 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง เรื่อง การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2563 [ 1 ก.พ. 2565 ]16
9 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันและระบบบําบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2563 [ 1 ก.พ. 2565 ]18
10 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง เรื่องกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2558 [ 14 ก.ค. 2564 ]189
11 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง เรื่องการขุดดินและการถมดิน พ.ศ.2547 [ 14 ก.ค. 2564 ]172
12 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง เรื่องกำหนดค่าตอบแทนการตรวจแบบแปลนก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคาร พ.ศ.2547 [ 14 ก.ค. 2564 ]186
13 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง เรื่องการเก็บภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีมูลค่าเพิ่ม ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุราและค่าธรรมเนียมใบอนุญาตในการเล่นพนัน พ.ศ.2542 [ 14 ก.ค. 2564 ]182
14 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง เรื่องการควบคุมอาคาร พ.ศ.2547 [ 14 ก.ค. 2564 ]212
15 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง เรื่องการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ-การควบคุมการทำน้ำแข็ง-สถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ.2543 [ 14 ก.ค. 2564 ]174
16 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง เรื่องการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2543 [ 14 ก.ค. 2564 ]183