องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา: www.pakchongsao.go.th

 
 
ประชุมเรียกประชุมสภา
ข้อมูลทั้งหมด 10 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง สมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2566 [ 25 ต.ค. 2566 ]1
2 เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง สมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2566 [ 25 ก.ค. 2566 ]1
3 เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง สมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2566 [ 26 พ.ค. 2566 ]0
4 เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง สมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2566 [ 24 ม.ค. 2566 ]0
5 เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง สมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2565 [ 27 ต.ค. 2565 ]46
6 เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง สมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2565 [ 18 ก.ค. 2565 ]45
7 เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง สมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565 [ 25 พ.ค. 2565 ]44
8 เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง สมัยประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 [ 4 มี.ค. 2565 ]55
9 เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง สมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2565 [ 6 ม.ค. 2565 ]47
10 ประกาศอำเภอปากช่อง เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากช่องครั้งแรก [ 29 ธ.ค. 2564 ]48