องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา: www.pakchongsao.go.th

 
 
นัดประชุมสภา
ข้อมูลทั้งหมด 12 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 นัดประชุมสภาอบต.ปากช่อง สมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2566 ครั้งที่ 2/2566 [ 9 พ.ย. 2566 ]1
2 นัดประชุมสภาอบต.ปากช่อง สมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2566 ครั้งที่ 2/2566 [ 14 ส.ค. 2566 ]1
3 นัดประชุมสภาอบต.ปากช่อง สมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2566 ครั้งที่ 1/2566 [ 31 ก.ค. 2566 ]1
4 นัดประชุมสภาอบต.ปากช่อง สมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2566 ครั้งที่ 1/2566 [ 7 มิ.ย. 2566 ]3
5 นัดประชุมสภาอบต.ปากช่อง สมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2566 ครั้งที่ 1/2566 [ 9 ก.พ. 2566 ]1
6 นัดประชุมสภาอบต.ปากช่อง สมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2565 ครั้งที่ 1/2565 [ 7 พ.ย. 2565 ]41
7 นัดประชุมสภาอบต.ปากช่อง สมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2565 ครั้งที่ 2/2565 [ 11 ส.ค. 2565 ]45
8 นัดประชุมสภาอบต.ปากช่อง สมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2565 ครั้งที่ 1/2565 [ 28 ก.ค. 2565 ]44
9 นัดประชุมสภาอบต.ปากช่อง สมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2565 ครั้งที่ 1/2565 [ 7 มิ.ย. 2565 ]43
10 นัดประชุมสภาอบต.ปากช่อง สมัยประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2565 ครั้งที่ 1/2565 [ 8 มี.ค. 2565 ]45
11 นัดประชุมสภาอบต.ปากช่อง สมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2565 ครั้งที่ 2/2565 [ 19 ม.ค. 2565 ]47
12 นัดประชุมสภาอบต.ปากช่อง สมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2565 ครั้งที่ 1/2565 [ 7 ม.ค. 2565 ]46