องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา: www.pakchongsao.go.th

 
 
รายงานการประชุม
ข้อมูลทั้งหมด 8 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานการประชุมสภาอบต.ปากช่อง สมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2565 ครั้งที่ 1/2565 [ 15 ก.พ. 2566 ]36
2 รายงานการประชุมสภาอบต.ปากช่อง สมัยประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2565 ครั้งที่ 1/2565 [ 14 พ.ย. 2565 ]34
3 รายงานการประชุมสภาอบต.ปากช่อง สมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2565 ครั้งที่ 2/2565 [ 30 ก.ย. 2565 ]34
4 รายงานการประชุมสภาอบต.ปากช่อง สมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2565 ครั้งที่ 1/2565 [ 15 ส.ค. 2565 ]36
5 รายงานการประชุมสภาอบต.ปากช่อง สมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2565 ครั้งที่ 1/2565 [ 5 ส.ค. 2565 ]34
6 รายงานการประชุมสภาอบต.ปากช่อง สมัยประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2565 ครั้งที่ 1/2565 [ 13 มิ.ย. 2565 ]33
7 รายงานการประชุมสภาอบต.ปากช่อง สมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2565 ครั้งที่ 2/2565 [ 14 มี.ค. 2565 ]36
8 รายงานการประชุมสภาอบต.ปากช่อง สมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2565 ครั้งที่ 1/2565 [ 24 ม.ค. 2565 ]34