องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา: www.pakchongsao.go.th

 
 
งานจัดเก็บรายได้


ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและส่ิงปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1และ ภ.ด.ส.2) ประจำปี 2565

    รายละเอียดข่าว

ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและส่ิงปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1และ ภ.ด.ส.2)ประจำปี 2565    เอกสารประกอบ

ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและส่ิงปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1และ ภ.ด.ส.2) ประจำปี 2565
 
ประกาศ ภ.ด.ส.1-2
ภ.ด.ส.1 ประจำปี 2565
ภดส.1-ครั้งที่ 1
ภดส.2 ครั้งที่1
    วันที่ลงข่าว
: 4 ม.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ