องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา: www.pakchongsao.go.th

 
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี


ประกาศอบต.ปากช่อง เรื่อง ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ.2566-2570)ขององค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง

    รายละเอียดข่าว

ประกาศอบต.ปากช่อง

เรื่อง ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส

 (พ.ศ.2566-2570)

ขององค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง    เอกสารประกอบ

ประกาศอบต.ปากช่อง เรื่อง ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ.2566-2570)ขององค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง
 
    วันที่ลงข่าว
: 26 ต.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ