องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา: www.pakchongsao.go.th

 
 
งานจัดเก็บรายได้


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566 (ภ.ด.ส.3)

    รายละเอียดข่าว

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จำปี 2566 (ภ.ด.ส.3)    เอกสารประกอบ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566 (ภ.ด.ส.3)
 
ประกาศ ภ.ด.ส.3 ปี2566
    วันที่ลงข่าว
: 28 ก.พ. 2566
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ