องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา: www.pakchongsao.go.th

 
 
งานจัดเก็บรายได้


แบบบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.1)และแบบบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ห้องชุด(ภ.ด.ส.2)ประจำปี 2566

    รายละเอียดข่าว

แบบบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.1)และแบบบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ห้องชุด(ภ.ด.ส.2)ประจำปี 2566    เอกสารประกอบ

แบบบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.1)และแบบบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ห้องชุด(ภ.ด.ส.2)ประจำปี 2566
 
บันทึกขออนุมัติประกาศประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.1/2)ประจำปี 2566
แบบบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.1)ประจำปี 2566
แบบบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ห้องชุด (ภ.ด.ส.2) ประจำปี 2566
    วันที่ลงข่าว
: 3 เม.ย. 2566
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ