องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา: www.pakchongsao.go.th

 
 
งานจัดเก็บรายได้


กำหนดยื่นแบบและชำระเงินค่าภาษีป้าย การชำระเงินค่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและการชำระเงินค่าธรรมเนียมตามข้อบัญญัติขององค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง ประจำปี 2567

    รายละเอียดข่าว

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง

กำหนดยื่นแบบและชำระเงินค่าภาษีป้าย การชำระเงินค่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและการชำระเงินค่าธรรมเนียมตามข้อบัญญัติขององค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง ประจำปี 2567    เอกสารประกอบ

กำหนดยื่นแบบและชำระเงินค่าภาษีป้าย การชำระเงินค่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและการชำระเงินค่าธรรมเนียมตามข้อบัญญัติขององค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง ประจำปี 2567
 
    วันที่ลงข่าว
: 30 พ.ย. 2566
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ