องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา: www.pakchongsao.go.th

 
 
งานจัดเก็บรายได้


การขยายระยะเวลาดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2567

    รายละเอียดข่าว

การขยายระยะเวลาดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2567    เอกสารประกอบ

การขยายระยะเวลาดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2567
 
ขยายระยะเวลาภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2567
ขยายระยะเวลาภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2567
ขยายระยะเวลาภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2567
    วันที่ลงข่าว
: 13 พ.ย. 2566
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ