องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา: www.pakchongsao.go.th

 
 
งานจัดเก็บรายได้


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2567

    รายละเอียดข่าว

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง

เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

ประจำปี 2567    เอกสารประกอบ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2567
 
ภดส.3 ฉบับเดิม
ภดส.3 ฉบับปรับปรุงแก้ไข
ภ.ด.ส.4
    วันที่ลงข่าว
: 31 ม.ค. 2567
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ