องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา : www.pakchongsao.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


ลงทะเบียนผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2564


ข่าวประชาสัมพันธ์งานสวัสดิการสังคมอบต.ปากช่อง สำหรับผู้สูงอายุ
องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง ขอเชิญชวนผู้ที่เกิดก่อนวันที่ 2 กันยายน 2504 และผู้ที่ย้ายภูมิลำเนามาใหม่ ให้มาลงทะเบียนเพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุได้ตั้งแต่เดือนมกราคม 2563 - เดือนกันยายน 2563 ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง ตั้งแต่เวลา 08:30 น.- 16:30 น. โดยมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
#คุณสมบัติ
1. มีภูมิลำเนาในเขตพื้นที่แต่ยังไม่ได้ลงทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ หรือผู้ที่ย้ายทะเบียนบ้านมาอยู่ในเขตอบต.ปากช่องก่อนสิ้นเดือนพฤศจิกายนของทุกปี
2. ไม่เป็นผู้ที่ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
#หลักฐานและเอกสาร
1. บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่าย
2. ทะเบียนบ้าน ( ที่เป็นปัจจุบัน )
3. สมุดบัญชีเงินฝาก ( กรุงไทย ) (ธ.ก.ส.)
ขอทรายรายละเอียดเพิ่มเติมและติดต่อขอรับเอกสารได้ที่ งานสวัสดิการสังคมอบต.ปากช่อง
โทร / 044-318001 ต่อ 105