องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา: www.pakchongsao.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 277 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือเกี่ยวกับระบบประปาหมู่บ้าน [ 4 ก.พ. 2564 ]8
2 ประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่องกำหนดเขตควบคุมไฟป่าในท้องที่จังหวัดนครราชสีมา [ 2 ก.พ. 2564 ]13
3 จดหมายข่าว ฉบับเดือน ตุลาคม 2563-มกราคม 2564 [ 1 ก.พ. 2564 ]14
4 ประชาสัมพันธ์คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 21 ม.ค. 2564 ]14
5 ประกาศสำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาปากช่อง เรื่อง ให้ผู้มีรายชื่อตามบัญชีท้ายประกาศนี้ขอรับเงินมัดจำรังวัดค้างบัญชีเกิน 5 ปี [ 15 ม.ค. 2564 ]20
6 คู่มือ ชีวิตวิถีใหม่ [ 6 ม.ค. 2564 ]16
7 แนวทางการเฝ้าระวัง ค้นหา ส่งต่อ บำบัด และดูแลติดตามผู้ป่วยยาเสพติดที่มีอาการทางจิต [ 27 พ.ย. 2563 ]19
8 สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี 2563 [ 16 พ.ย. 2563 ]21
9 คู่มือ สิทธิผู้สูงอายุ [ 27 ต.ค. 2563 ]19
10 จดหมายข่าว ฉบับเดือน มิถุนายน 2563-กันยายน 2563 [ 8 ต.ค. 2563 ]20
11 คู่มือปฏิบัติงานหอพักตามพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ.2558 [ 8 ก.ย. 2563 ]20
12 สิทธิของประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกฯ [ 7 ก.ย. 2563 ]18
13 แนวทางปฎิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา สำหรับหอพักสถานศึกษาและหอพักเอกชน [ 17 ส.ค. 2563 ]19
14 คู่มือการดูแลผู้สูงอายุ_ช่องปากสุขี [ 17 ส.ค. 2563 ]20
15 คู่มือการดูแลผู้สูงอายุ_เดินดีไม่มีล้ม [ 17 ส.ค. 2563 ]19
16 คู่มือการดูแลผู้สูงอายุ_ปรับบ้านอยู่สบาย [ 17 ส.ค. 2563 ]20
17 คู่มือการดูแลผู้สูงอายุ_สูตรคลายซึมเศร้า [ 17 ส.ค. 2563 ]18
18 คู่มือการดูแลผู้สูงอายุ_ไม้เท้าช่วยมอง [ 17 ส.ค. 2563 ]20
19 ข่าวเตือนการระบาดศัตรูพืชอำเภอปกช่อง [ 25 มิ.ย. 2563 ]22
20 ประชาสัมพันธ์ เรื่อง รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง ประจำปี 2562 [ 16 มิ.ย. 2563 ]20
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14