องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา : www.pakchongsao.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


โครงการป้องกันและควบคุมโดรคพิษสุนัขบ้า 2563


วันที่ 30 มกราคม 2563 กองสาธารณสุขฯอบต.ปากช่อง ดำเนินโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2563 โดยจัดอบรมพร้อมสาธิตให้ความรู้แก่อาสาสมัครประจำหมู่บ้านในเขตพื้นที่ตำบลปากช่อง เกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้าและการดูแลสัตว์เลี้ยง โดยมีวิทยากรจาก กรมปศุสัตว์อำเภอปากช่อง มาให้ความรู้ครั้งนี้