องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา : www.pakchongsao.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


ประชุมประชาคมตำบลเพื่อร่วมคัดเลือกคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาฯ


วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง (ฝ่ายนโยบายและแผน) จัดประชุมประชาคมตำบลเพื่อร่วมคัดเลือกคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาฯ จำนวน 3 คณะ คือ 1.คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 2. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 3.คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น