องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา : www.pakchongsao.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


โครงการฝึกอบรมไฟป่า2563


วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.ปากช่อง จัดกิจกรรมโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันไฟป่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ให้กับอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ในสังกัด ซึ่งการฝึกอบรมในครั้งนี้ได้รับการถ่ายทอดความรู้โดยวิทยากรจากศูนย์ส่งเสริมการควบคุมไฟป่าภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ 3 นครราชสีมา