องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา : www.pakchongsao.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


ประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ประจำปีงบประมาณ 2563


ขอเชิญประชาชนผู้เข้ารับบริการเข้าตอบแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2563