องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา : www.pakchongsao.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


ประชุมพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2563


วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง จัดประชุมเพื่อร่วมกันพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๓) เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม เป็นคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง และ ผู้ใหญ่บ้าน/สมาชิกสภาอบต.ปากช่อง หมู่ที่ ๑-๒๒ โดยมีนายเสกสันต์ ทองสวัสดิ์วงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง เป็นประธาน