องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา : www.pakchongsao.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


โครงการเพิ่มศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 2563


วันที่ 30 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.ปากช่อง ดำเนินโครงการเพิ่มศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยมีนายเสกสันต์ ทองสวัสดิ์วงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง เป็นประธานเปิดโครงการ วัตถุประสงค์การจัดโครงการเพื่อให้ผู้เข้าอบรมพัฒนาความสามารถ ความรู้ ทักษะ และความเข้าใจ ในการปฎิบัติหน้าที่ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จนสามารถดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ