องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา : www.pakchongsao.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


โครงการฝึกซ้อมแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประจำปีงบประมาณ 2563


วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.ปากช่อง ดำเนินโครงการฝึกซ้อมแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประจำปีงบประมาณ 2563 โดยมีนายเสกสันต์ ทองสวัสดิ์วงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง เป็นประธานเปิดโครงการ วัตถุประสงค์การจัดโครงการเพื่อให้ประชาชนหรือผู้ประสบภัยไ้ด้เข้าใจในลำดับขั้นตอนการแฎิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่หรืออาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ในการวางแผน และเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างเป็นระบบ