องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา : www.pakchongsao.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


ประชุมสภา สมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2563 ครั้งที่ 1/2563


วันที่ 5 สิงหาคม 2563 ประชุมสภา สมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2563 ครั้งที่ 1/2563 เพื่อพิจารณาร่างข้อบัญญัติตำบล ประจำปีงบประมาณ 2564