องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา : www.pakchongsao.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ประจำปี 2563


วันที่ 7 สิงหาคม 2563 สำนักงานปลัด งานสวัสดิการสังคม ดำเนินโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ประจำปี 2563 ให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านซับน้ำเย็น ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา