องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา : www.pakchongsao.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ประจำปีงบประมาณ 2563


สำนักงานปลัด งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.ปากช่อง ดำเนินโครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 28 - 30 สิงหาคม 2563 เพื่อให้อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ได้ทบทวนความรู้ความสามารถ และเตรียมความพร้อม อีกทั้งเพื่อร่วมปฏิบัติงานในสถานการณ์สาธารณภัยต่างๆ กับเจ้าหน้าที่ของรัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ