องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา : www.pakchongsao.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


โครงการกลุ่มวัยใสห่างไกลยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2563


วันที่ 1 กันยายน 2563 สำนักงานปลัด งานสวัสดิการสังคม ดำเนินโครงการ กลุ่มวัยใส ห่างไกลยาเสพติด อบรมให้ความรู้การป้องกันเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดภายในสถานศึกษาตำบลปากช่อง ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยมีนายเสกสันต์ ทองสวัสดิ์วงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง เป็นประธานเปฺิดโครงการฯ ณ โรงเรียนบ้านหนองตาแก้ว ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา