องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา: www.pakchongsao.go.th
 
 
 


โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง พ.ศ.2564


วันที่ 31 ตุลาคม 2563 นายเสกสันต์ ทองสวัสดิ์วงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง เป็นประธานเปิดโครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ ฝายน้ำล้น หมู่ 5 บ้านหนองมะค่า และมีกิจกรรมประกวดประดิษฐ์กระทงจากวัสดุธรรมชาติ พร้อมการแสดงของลูกหลานตำบลปากช่อง วันที่ 31 ตุลาคม 2563 นายเสกสันต์ ทองสวัสดิ์วงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง เป็นประธานเปิดโครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ ฝายน้ำล้น หมู่ 5 บ้านหนองมะค่า และมีกิจกรรมประกวดประดิษฐ์กระทงจากวัสดุธรรมชาติ พร้อมการแสดงของลูกหลานตำบลปากช่อง
2021-03-24
2021-01-06
2020-11-02
2020-09-08
2020-09-08
2020-08-17
2020-08-14
2020-08-07
2020-08-05
2020-08-04