องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา: www.pakchongsao.go.th
 
 
 


โครงการตั้งจุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่(2564)


วันที่ 4 มกราคม 2564 เวลา 00.09 น. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักงานปลัด เสร็จสิ้นภารกิจด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โครงการตั้งจุดบริการประชาชนเพื่อป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน) ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 ตั้งแต่วันที่ 29 ธ.ค. 2563 - 4 ม.ค. 2564

2021-03-24
2021-01-06
2020-11-02
2020-09-08
2020-09-08
2020-08-17
2020-08-14
2020-08-07
2020-08-05
2020-08-04