องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา: www.pakchongsao.go.th
 
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ อบต.ปากช่อง
ข้อมูลทั้งหมด 19 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ควบคุมภายใน 2563 [ 12 ม.ค. 2564 ]17
2 การบริหารจัดการความเสี่ยง 2563 [ 12 ม.ค. 2564 ]15
3 จำนวนประชากรตำบลปากช่อง ณ เดือน พฤศจิกายน 2563 [ 26 พ.ย. 2563 ]20
4 จำนวนประชากรตำบลปากช่อง ณ เดือน กรกฏาคม 2563 [ 21 ก.ค. 2563 ]20
5 จำนวนประชากรตำบลปากช่อง ณ เดือน มีนาคม 2563 [ 13 เม.ย. 2563 ]32
6 การเรียกเก็บค่าธรรมเนียม การขอสำเนา หรือ ขอสำเนาที่มีคำรับรองถูกต้องของข้อมูลข่าวสารของราชการ [ 20 มี.ค. 2563 ]23
7 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ [ 13 พ.ย. 2562 ]24
8 สิทธฺิของประชาชน ตามพรบ.ของราชการ พ.ศ.2540 [ 13 พ.ย. 2562 ]25
9 คู่มือศูนย์ข้อมูลข่าวสารอบต.ปากช่อง [ 13 พ.ย. 2562 ]37
10 คำสั่งยกเลิกและแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ข้อมูลข่าวสารอบต.ปากช่อง 2562 [ 16 ต.ค. 2562 ]61
11 คำสั่งยกเลิกและแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสารอบต.ปากช่อง 2562 [ 16 ต.ค. 2562 ]37
12 คำสั่งจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง [ 1 เม.ย. 2562 ]46
13 เอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 [ 30 ส.ค. 2561 ]24
14 ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540 [ 26 มิ.ย. 2561 ]20
15 คู่มือปฏิบัติงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง [ 13 มิ.ย. 2561 ]26
16 ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล [ 1 ก.ย. 2560 ]18
17 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง [ 6 มิ.ย. 2560 ]54
18 คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง [ 6 มิ.ย. 2560 ]51
19 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 [ 6 มิ.ย. 2560 ]21