องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา : www.pakchongsao.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ อบต.ปากช่อง
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว
1 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ [ 13 พ.ย. 2562 ]
2 สิทธฺิของประชาชน ตามพรบ.ของราชการ พ.ศ.2540 [ 13 พ.ย. 2562 ]
3 คู่มือศูนย์ข้อมูลข่าวสารอบต.ปากช่อง [ 13 พ.ย. 2562 ]
4 คำสั่งยกเลิกและแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ข้อมูลข่าวสารอบต.ปากช่อง 2562 [ 16 ต.ค. 2562 ]
5 คำสั่งยกเลิกและแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสารอบต.ปากช่อง 2562 [ 16 ต.ค. 2562 ]
6 คำสั่งจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง [ 1 เม.ย. 2562 ]
7 เอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 [ 30 ส.ค. 2561 ]
8 ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540 [ 26 มิ.ย. 2561 ]
9 คู่มือปฏิบัติงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง [ 13 มิ.ย. 2561 ]
10 ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล [ 1 ก.ย. 2560 ]
 
หน้า 1|2