องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา: www.pakchongsao.go.th
 
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ อบต.ปากช่อง
ข้อมูลทั้งหมด 30 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง เรื่องกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2558 [ 14 ก.ค. 2564 ]1
2 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง เรื่องการขุดดินและการถมดิน พ.ศ.2547 [ 14 ก.ค. 2564 ]3
3 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง เรื่องกำหนดค่าตอบแทนการตรวจแบบแปลนก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคาร พ.ศ.2547 [ 14 ก.ค. 2564 ]3
4 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง เรื่องการเก็บภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีมูลค่าเพิ่ม ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุราและค่าธรรมเนียมใบอนุญาตในการเล่นพนัน พ.ศ.2542 [ 14 ก.ค. 2564 ]2
5 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง เรื่องการควบคุมอาคาร พ.ศ.2547 [ 14 ก.ค. 2564 ]4
6 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง เรื่องการกำจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและสิ่งเปรอะเปื้อน พ.ศ.2540 [ 14 ก.ค. 2564 ]3
7 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง เรื่องการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ-การควบคุมการทำน้ำแข็ง-สถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ.2543 [ 14 ก.ค. 2564 ]2
8 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง เรื่องการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2543 [ 14 ก.ค. 2564 ]2
9 ขั้นตอนการขอรับข้อมูลข่าวสาร [ 14 ก.ค. 2564 ]22
10 จำนวนประชากรตำบลปากช่อง ณ เดือน มีนาคม 2564 [ 13 ก.ค. 2564 ]1
11 ควบคุมภายใน 2563 [ 12 ม.ค. 2564 ]71
12 การบริหารจัดการความเสี่ยง 2563 [ 12 ม.ค. 2564 ]766
13 จำนวนประชากรตำบลปากช่อง ณ เดือน พฤศจิกายน 2563 [ 26 พ.ย. 2563 ]64
14 จำนวนประชากรตำบลปากช่อง ณ เดือน กรกฏาคม 2563 [ 21 ก.ค. 2563 ]74
15 จำนวนประชากรตำบลปากช่อง ณ เดือน มีนาคม 2563 [ 13 เม.ย. 2563 ]112
16 การเรียกเก็บค่าธรรมเนียม การขอสำเนา หรือ ขอสำเนาที่มีคำรับรองถูกต้องของข้อมูลข่าวสารของราชการ [ 20 มี.ค. 2563 ]81
17 จำนวนประชากรตำบลปากช่อง ณ เดือน มีนาคม 2563 [ 17 มี.ค. 2563 ]6
18 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ [ 13 พ.ย. 2562 ]113
19 สิทธฺิของประชาชน ตามพรบ.ของราชการ พ.ศ.2540 [ 13 พ.ย. 2562 ]82
20 คู่มือศูนย์ข้อมูลข่าวสารอบต.ปากช่อง [ 13 พ.ย. 2562 ]164
 
หน้า 1|2