องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา: www.pakchongsao.go.th
 
 


ประกาศราคากลางโครงการจ้างเหมาตีเส้นจราจรด้วยสีเทอร์โมพลาสติก (บริเวณบ้านหนองมะค่า-บ้านหนองน้อย) หมู่ที่ ๕ บ้านหนองมะค่า ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

    รายละเอียดข่าว

โครงการจ้างเหมาตีเส้นจราจรด้วยสีเทอร์โมพลาสติก (บริเวณบ้านหนองมะค่า-บ้านหนองน้อย) หมู่ที่  ๕  บ้านหนองมะค่า ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา โดยทำการจ้างเหมาตีเส้นจราจรด้วยสีเทอร์โม จำนวน 3 จุดระยะทางไม่น้อยกว่า 989  เมตร  โดยตีเส้นกลางสีเหลืองขนาดกว้าง 0.15  เมตร และเส้นขอบสีขาวขนาดกว้าง 0.10 เมตร มีพื้นที่การตีเส้นจราจรด้วยสีเทอร์โมพลาสติกทั้งหมดไม่น้อยกว่า  350  ตร.เมตร  ตามแบบ อบต.ปากช่อง

    เอกสารประกอบ ประกาศราคากลางโครงการจ้างเหมาตีเส้นจราจรด้วยสีเทอร์โมพลาสติก (บริเวณบ้านหนองมะค่า-บ้านหนองน้อย) หมู่ที่ ๕ บ้านหนองมะค่า ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
 
    วันที่ลงข่าว
: 1 ก.ค. 2559
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ