องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา: www.pakchongsao.go.th
 
 


รายงานการประชุมสภา สมัยประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที 1/2561 ประจำปี 2561

    รายละเอียดข่าว

รายงานการประชุมสภา
สมัยประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2
ครั้งที 1/2561 ประจำปี 2561
วันอังคารที่ 28 สิงหาคม 2561


    เอกสารประกอบ รายงานการประชุมสภา สมัยประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที 1/2561 ประจำปี 2561
 
    วันที่ลงข่าว
: 10 ก.ย. 2561
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ