องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา: www.pakchongsao.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 125 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยาง (เส้นกลางบ้าน) หมู่ที่ ๑๒ บ้านหนองน้อย ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 4 ก.ย. 2566 ]51
2 ประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยาง (เส้นลุงแบะ) หมู่ที่ ๘ บ้านหนองตาแก้ว ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 31 ส.ค. 2566 ]43
3 ประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยาง (บริเวณทางเข้าหมู่บ้านวัดหลังเหว) หมู่ที่ ๑๙ บ้านโนนอารีย์ ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 30 ส.ค. 2566 ]48
4 ประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางกลางหมู่บ้าน (บ้านนายบุญมากบัวแดง) หมู่ที่ ๒๑ บ้านโนนสมบูรณ์ ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 30 ส.ค. 2566 ]40
5 ประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยาง (เส้นกลางบ้าน) หมู่ที่ ๑ บ้านคลองตาลอง ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 30 ส.ค. 2566 ]44
6 ประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยาง (เส้นกลางบ้าน) หมู่ที่ ๑๘ บ้านตลาดน้อยหน่า ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 30 ส.ค. 2566 ]32
7 ประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยาง (ซอยบ้านนางเจียว) หมู่ที่ ๙ บ้านแก่นท้าว ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 28 ส.ค. 2566 ]37
8 ประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยาง (ซอยกำนันประชา ๑,๒,๓,๔) หมู่ที่ ๕ ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 28 ส.ค. 2566 ]36
9 ประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยาง (ซอยวัดป่าพรหมยาน) หมู่ที่ ๑๕ บ้านเหนือ ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 28 ส.ค. 2566 ]34
10 ประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยาง (เส้นกลางบ้าน) หมู่ที่ ๖ ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 28 ส.ค. 2566 ]39
11 ประกาศประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยาง (คุ้มสมบูรณ์) หมู่ที่ 13 บ้านหนองสวอง ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา [ 27 ก.ค. 2566 ]45
12 ประกาศประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยาง (เส้นกลางบ้าน) หมู่ที่ 14 บ้านซับน้ำเย็น ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา [ 27 ก.ค. 2566 ]49
13 ประกาศประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยาง ม.13 เชื่อม ม.15 คุ้มลำใบดก หมู่ที่ 13 บ้านหนองสวอง ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา [ 27 ก.ค. 2566 ]40
14 ประกาศประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยาง (ทางเข้าไร่ทองสมบูรณ์) หมู่ที่ 10 บ้านหนองกะโตวา ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา [ 27 ก.ค. 2566 ]43
15 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยาง (ซอยบ้านนางอนงค์) หมู่ที่ ๑๕ บ้านเหนือ ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 31 พ.ค. 2566 ]67
16 ประกวดราคาซื้อรถยนต์ส่วนกลาง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 21 ธ.ค. 2565 ]78
17 ประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยาง (เส้นกลางบ้าน) หมู่ที่ 6 บ้านหนองอีเหลอ ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 21 ต.ค. 2565 ]85
18 ประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยาง (เส้นกลางบ้าน) หมู่ที่ 9 บ้านแก่นท้าว ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 21 ต.ค. 2565 ]88
19 ประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยาง เส้นกลางบ้าน (คุ้มลำใบดก) หมู่ที่ 15 บ้านเหนือ ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 21 ต.ค. 2565 ]77
20 ประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยาง (เส้นกลางบ้าน) หมู่ที่ 15 บ้านเหนือ ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 21 ต.ค. 2565 ]72
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7