องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา: www.pakchongsao.go.th

 
 
คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
ข้อมูลทั้งหมด 11 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือปฏิบัติงานศูนย์รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง [ 6 ก.พ. 2567 ]20
2 คู่มือการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 31 ม.ค. 2567 ]16
3 คู่มือการปฎิบัติงานจัดเก็บรายได้ ประจำปี พ.ศ.2567 [ 19 ต.ค. 2566 ]15
4 คู่มือการปฏิบัติงานนักวิเคราะห์นโยบายและแผน [ 24 เม.ย. 2566 ]72
5 คู่มือการดำเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น ( อพ.สธ.) [ 1 ก.พ. 2566 ]61
6 มาตรฐานการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย [ 1 ก.พ. 2566 ]62
7 มาตรฐานการพัฒนาเด็กและเยาวชน [ 1 ก.พ. 2566 ]64
8 คู่มือ หนังสือสั่งการเกี่ยวกับการดําเนินการ เรื่องร้องทุกข์ร้องเรียน และขอความเป็นธรรม [ 1 ก.พ. 2566 ]67
9 แผนปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2565 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบันไดม้า [ 5 เม.ย. 2565 ]151
10 แผนปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2565 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลำทองหลาง [ 5 เม.ย. 2565 ]144
11 แผนปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2565 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองมะค่า [ 5 เม.ย. 2565 ]207