องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา: www.pakchongsao.go.th

 
 
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ข้อมูลทั้งหมด 8 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 1 ก.พ. 2566 ]12
2 คู่มือการดำเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น ( อพ.สธ.) [ 1 ก.พ. 2566 ]9
3 มาตรฐานการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย [ 1 ก.พ. 2566 ]8
4 มาตรฐานการพัฒนาเด็กและเยาวชน [ 1 ก.พ. 2566 ]7
5 คู่มือ หนังสือสั่งการเกี่ยวกับการดําเนินการ เรื่องร้องทุกข์ร้องเรียน และขอความเป็นธรรม [ 1 ก.พ. 2566 ]12
6 แผนปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2565 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบันไดม้า [ 5 เม.ย. 2565 ]95
7 แผนปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2565 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลำทองหลาง [ 5 เม.ย. 2565 ]91
8 แผนปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2565 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองมะค่า [ 5 เม.ย. 2565 ]98