องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา: www.pakchongsao.go.th

 
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ข้อมูลทั้งหมด 21 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไขครั้งที่ 4 พ.ศ.2566 [ 8 ม.ค. 2567 ]34
2 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไขครั้งที่ 2 พ.ศ.2566 [ 8 ม.ค. 2567 ]19
3 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไขครั้งที่ 3 พ.ศ.2566 [ 8 ม.ค. 2567 ]19
4 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1 พ.ศ.2566 [ 29 พ.ย. 2566 ]15
5 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1 พ.ศ.2565 [ 19 ธ.ค. 2565 ]148
6 แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 [ 19 ธ.ค. 2565 ]175
7 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1 พ.ศ.2564 [ 11 มิ.ย. 2564 ]208
8 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับแก้ไขครั้งที่ 1 พ.ศ.2564 [ 29 ม.ค. 2564 ]186
9 แผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง ตามข้อ 22/2 ครั้งที่ 1 พ.ศ.2563 [ 24 ส.ค. 2563 ]183
10 แผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565)ฉบับแก้ไข ครั้งที่ 2 พ.ศ.2563 [ 24 ส.ค. 2563 ]184
11 แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)ฉบับแก้ไข ครั้งที่ 3 พ.ศ.2563 [ 24 ส.ค. 2563 ]194
12 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1 พ.ศ.2563 [ 19 ส.ค. 2563 ]244
13 แผนพัฒนาท้องถิ่นฉบับเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง ตามข้อ22/2 ครั้งที่ 1 พ.ศ.2563 [ 22 พ.ค. 2563 ]167
14 แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)ฉบับแก้ไข ครั้งที่2 พ.ศ. 2563 [ 22 พ.ค. 2563 ]166
15 แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)ฉบับแก้ไข ครั้งที่1 พ.ศ. 2563 [ 24 เม.ย. 2563 ]188
16 แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 [ 24 มิ.ย. 2562 ]233
17 แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 [ 20 มี.ค. 2560 ]176
18 แผนพัฒนา3ปี 2560-2562(แยกตามยุทธศาสตร์) - บัญชีสรุป [ 23 ธ.ค. 2559 ]184
19 แผนพัฒนา 3 ปี (2560-2562) (แยกตามยุทธศาสตร์) [ 4 ก.ค. 2559 ]198
20 แผนพัฒนา 3 ปี 2558-2560 [ 30 มิ.ย. 2558 ]190
 
หน้า 1|2