องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา: www.pakchongsao.go.th

 
 
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 4 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 18 ต.ค. 2564 ]91
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง เรื่อง แนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 18 ต.ค. 2564 ]86
3 แนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบลองค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 18 ต.ค. 2564 ]86
4 แนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบลองค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง [ 1 เม.ย. 2564 ]130