องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา: www.pakchongsao.go.th

 
 
งานจัดเก็บรายได้


กำหนดการยื่นแบบและชำระภาษีและค่าธรรมเนียมตามข้อบัญญัติขององค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง ประจำปี พ.ศ.2566

    รายละเอียดข่าว

กำหนดการยื่นแบบและชำระภาษีและค่าธรรมเนียมตามข้อบัญญัติขององค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง ประจำปี พ.ศ.2566    เอกสารประกอบ

กำหนดการยื่นแบบและชำระภาษีและค่าธรรมเนียมตามข้อบัญญัติขององค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง ประจำปี พ.ศ.2566
 
    วันที่ลงข่าว
: 12 ต.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ