องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา: www.pakchongsao.go.th
 
 
กิจการงานสภา อบต.
ข้อมูลทั้งหมด 108 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศ เรื่อง นัดประชุมสภาอบต.ปากช่อง สมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1/2564 ประจำปี 2564 [ 5 ก.พ. 2564 ]20
2 ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง สมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1/2564 ประจำปี 2564 [ 5 ก.พ. 2564 ]6
3 ประกาศ เรื่อง เรียกประชุมสภาอบต.ปากช่อง สมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2564 [ 26 ม.ค. 2564 ]8
4 รายงานการประชุมสภา สมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที 1/2563 ประจำปี 2563 [ 22 ธ.ค. 2563 ]121
5 ประกาศ เรื่อง นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 5 ประจำปี 2563 [ 16 ธ.ค. 2563 ]138
6 ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง สมัยประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 5 ครั้งที่ 1/2563 ประจำปี 2563 [ 16 ธ.ค. 2563 ]4
7 ประกาศ เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 5 ประจำปี 2563 [ 8 ธ.ค. 2563 ]135
8 รายงานการประชุมสภา สมัยประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที 1/2563 ประจำปี 2563 [ 13 พ.ย. 2563 ]74
9 ประกาศ เรื่อง นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง สมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2563 [ 9 พ.ย. 2563 ]85
10 ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง สมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2563 ประจำปี 2563 [ 9 พ.ย. 2563 ]2
11 คำสั่งอำเภอปากช่อง เรื่อง แต่งตั้งประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง [ 30 ต.ค. 2563 ]70
12 ประกาศ เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง สมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2563 [ 26 ต.ค. 2563 ]82
13 รายงานการประชุมสภา สมัยประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที 2/2563 ประจำปี 2563 [ 21 ต.ค. 2563 ]70
14 ประกาศ เรื่อง นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2563 [ 19 ต.ค. 2563 ]69
15 ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง สมัยประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2563 ประจำปี 2563 [ 19 ต.ค. 2563 ]5
16 ประกาศ เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2563 [ 16 ต.ค. 2563 ]77
17 รายงานการประชุมสภา สมัยประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2563 ประจำปี 2563 [ 1 ต.ค. 2563 ]8
18 ประกาศ เรื่อง นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2563 ประจำปี 2563 [ 25 ก.ย. 2563 ]67
19 ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง สมัยประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2563 ประจำปี 2563 [ 25 ก.ย. 2563 ]2
20 รายงานการประชุมสภา สมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที 2/2563 ประจำปี 2563 [ 24 ก.ย. 2563 ]57
 
หน้า 1|2|3|4|5|6