องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา: www.pakchongsao.go.th
 
 
กิจการงานสภา อบต.
ข้อมูลทั้งหมด 91 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานการประชุมสภา สมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที 1/2563 ประจำปี 2563 [ 22 ธ.ค. 2563 ]31
2 ประกาศ เรื่อง นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 5 ประจำปี 2563 [ 16 ธ.ค. 2563 ]35
3 ประกาศ เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 5 ประจำปี 2563 [ 8 ธ.ค. 2563 ]25
4 รายงานการประชุมสภา สมัยประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที 1/2563 ประจำปี 2563 [ 13 พ.ย. 2563 ]16
5 ประกาศ เรื่อง นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง สมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2563 [ 9 พ.ย. 2563 ]17
6 คำสั่งอำเภอปากช่อง เรื่อง แต่งตั้งประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง [ 30 ต.ค. 2563 ]15
7 ประกาศ เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง สมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2563 [ 26 ต.ค. 2563 ]19
8 รายงานการประชุมสภา สมัยประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที 2/2563 ประจำปี 2563 [ 21 ต.ค. 2563 ]15
9 ประกาศ เรื่อง นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2563 [ 19 ต.ค. 2563 ]17
10 ประกาศ เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2563 [ 16 ต.ค. 2563 ]13
11 รายงานการประชุมสภา สมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที 2/2563 ประจำปี 2563 [ 25 ก.ย. 2563 ]12
12 ประกาศ เรื่อง นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2563 ประจำปี 2563 [ 25 ก.ย. 2563 ]11
13 ประกาศ เรื่อง นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2563 [ 21 ก.ย. 2563 ]14
14 ประกาศ เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2563 [ 17 ก.ย. 2563 ]13
15 รายงานการประชุมสภา สมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที 1/2563 ประจำปี 2563 [ 14 ส.ค. 2563 ]14
16 ประกาศ เรื่อง นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง สมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2563 ประจำปี 2563 [ 11 ส.ค. 2563 ]13
17 รายงานการประชุมสภา สมัยประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที 1/2563 ประจำปี 2563 [ 6 ส.ค. 2563 ]15
18 ประกาศ เรื่อง นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง สมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2563 [ 30 ก.ค. 2563 ]15
19 ประกาศ เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง สมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2563 [ 23 ก.ค. 2563 ]16
20 รายงานการประชุมสภา สมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที 1/2563 ประจำปี 2563 [ 17 ก.ค. 2563 ]16
 
หน้า 1|2|3|4|5